BST-Dintelsas b.v. - Sasdijk 18 - 4671 RN - Dintelsas - tel: 0167-52 80 23 - bst@worldonline.nl


'PA-7 nieuwe blusboot BST in Zeeuwse wateren'Foto: BST Dintelsas


Op het Schelde-Rijnkanaal is donderdagavond bij Nieuw-Vossemeer, niet ver van Bergen op Zoom, een binnenvaartschip met zout gezonken nadat het was overvaren door een groot passagiersschip.

BST in Dintelsas heeft een nieuw, 25-jarig contract met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant afgesloten voor blus- en reddingswerk op het water tussen de Kreekraksluizen en Willemstad. Eigenaar Reinier van der Zee kocht hiervoor onlangs een nieuwe blusboot, die binnenkort in de vaart komt.

Door Marja de Vet Eerder wilde de Veiligheidsregio, waar de brandweer onderdeel van is, het contract met BST opzeggen. De regionale brandweer wilde een eigen boot laten bouwen die in of bij de kazerne in Bergen op Zoom zou komen te liggen en zou worden ingezet op de drukke Rijn-Scheldeverbinding. Het korps wilde niet meer afhankelijk zijn van particulieren. Maar daar is de brandweer op teruggekomen. ‘Wij kunnen blussen, BST kan varen', zegt Marieke van Wijk van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. ‘We hebben ons een beetje verkeken op de nautische ervaring die nodig is. Daar komt het eigenlijk op neer. Er ontstond commotie in de media toen onze plannen bekend werden. Ik denk dat we goed naar de kritiek hebben geluisterd en daarom toch weer voor BST hebben gekozen.'

Gigantisch
Van der Zee kocht zijn blusboot, die Furie 4 gaat heten, van Haven Amsterdam. Het is de 12 jaar oude Port of Amsterdam 7. Het schip was eigenlijk te groot voor patrouillewerk in de haven. Het zusterschip PA 8 werd naar Denemarken verkocht. Haven Amsterdam wilde graag van de schepen af, vooral ook omdat de zware Wärtsilä-motoren te duur in brandstofverbruik waren. Maar voor BST is dat niet zo'n probleem. ‘De Havendienst voer er veel mee. Wij rukken er alleen mee uit.'

De boot wordt momenteel verbouwd naar de wensen van de brandweer en 10 april officieel in gebruik gesteld. ‘De boot is groter, nieuwer en sneller dan onze Furie 3. Er zitten ook allerlei snufjes op, zoals thermische camera's. Momenteel worden de nieuwe blusmonitoren geïnstalleerd', zegt een enthousiaste Van der Zee. ‘De bluscapaciteit is 2600 kuub per uur. Dat is gigantisch, vijf keer zoveel als de Furie 3. Het aantal pk's is het dubbele van de Furie 3. De boot heeft een topsnelheid van 25 kilometer per uur. Dat is niet heel snel, maar snel genoeg. De nieuwe blusboot van Dordrecht is sneller, maar heeft minder bluscapaciteit. De combinatie van de twee boten is daarom prima.'

Strenger
Van der Zee laat momenteel de oude blusboot Furie 3 eveneens verbouwen. Ze wordt aangepast voor bergingswerk. De Hellegat van BST blijft ook in gebruik, onder meer als search and rescueschip voor de brandweer en voor werkzaamheden voor de Kustwacht.
Ook de brandweer is tevreden. ‘Wij zijn wel steeds in gesprek gebleven met Van der Zee', zegt Van Wijk. ‘En uiteindelijk zijn we hierop uitgekomen. Hij schafte een nieuwe boot aan en wij leveren de opstapbemanning.'
Het nieuwe contract is volgens Van Wijk wel strenger. ‘BST had een boot met blusvoorzieningen, maar die was meestal in bedrijf als bergingsboot. De nieuwe boot krijgt als prioriteit blusboot en wordt veel meer blusboot dan zijn oude boot. Wij hebben nu meer het idee dat het ons schip is. De Furie 4 voldoet echt aan de wensen en eisen zoals wij die voor ogen hadden.'

Zomerpont
Van der Zee nam BST in 1994 over van Geert Theunisse. Die liet in de jaren ‘80 op aandringen van de brandweer de Furie 3 bouwen, met aan boord voor een miljoen euro aan blusmaterieel. Toen Van der Zee het bedrijf overnam, modelleerde hij het schip verder naar de wensen van de brandweer. En kocht daarnaast in 2000 op hun verzoek de Hellegat, een snelle uitrukboot. BST bestaat van het blus- en reddingswerk in combinatie met bergingswerk, duik- en ijsbreekklussen. Daarnaast heeft Van der Zee een scheepsmakelaardij.
In mei begint BST met de exploitatie van een zomerpont tussen Dintelsas, Dintelmond, Ooltgensplaat, Galatheese haven en Benedensas. Het fiets- en voetgangersveer gaat 100 dagen per jaar twee keer per dag varen en sluit aan op fietsroutes. De vroegere Delfshaven (18 x 5 meter), die in de Biesbosch voer, wordt daarvoor nu verbouwd. De boot komt waarschijnlijk onder de naam Waterpoort in de vaart.

(Bron: 'Schuttevaer')

Februari 2015


BST-Dintelsas b.v. - Sasdijk 18 - 4671 RN - Dintelsas - tel: 0167-52 80 23 - bst@worldonline.nl