BST-Dintelsas b.v. - Sasdijk 18 - 4671 RN - Dintelsas - tel: 0167-52 80 23 - bst@worldonline.nl


'Tanker Tizian muurvast tussen de dukdalven '

Beeldmateriaal: Reinier van der Zee


10 april 201 Wim van den Broek WILLEMSTAD

Gistermorgen rond tien uur kwam de onder Duitse vlag varende tanker Tizian vast te liggen tussen de Volkeraksluizen en Willemstad.

Het met 2200 ton geladen schip zat muurvast tussen twee grote dukdalven vlakbij het drukst bevaren sluizencomplex van Europa. De Furie 3 van de bergings- en sleepdienst Dintelsas werd ingeschakeld om de tanker, die door een technisch mankement vastliep, vlot te trekken. Drie kwartier later kregen de bergers toestemming van de autoriteiten om in opdracht van de eigenaar schip en lading te bergen.

Duikers van De Furie maakten de gaten van het schip dicht. Rijkswaterstaat liet het schip daarna bij de Volkeraksluizen voor anker leggen, totdat onderzocht is wat er precies is gebeurd.

De Tizian voer van Antwerpen naar Amsterdam (red.). Het schip is eigendom van de Duitse scheepsbouwer Christian Hochbein. Het is zeven jaar geleden op een Groningse werf gebouwd. Het schip heeft negen ladingtanks aan boord voor het transport van stookolie.

(Bron: 'BN De Stem')

April 2014


BST-Dintelsas b.v. - Sasdijk 18 - 4671 RN - Dintelsas - tel: 0167-52 80 23 - bst@worldonline.nl